Değerlerimiz


-Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek.
-Son teknoloji ve inovatif süreç yaklaşımları ile sektöre yeni ürünler sunmak ve lider konumda olmak.
Tedarik ve üretim süreçlerimizi bilişim teknolojileri ile entegre ederek müşterilerimizin artan servis ihtiyaçlarına cevap vermek.
-Ürünlerimizin geliştirilmesi ve üretim süreçlerimizin kısaltılması noktasında müşterilerimizle ilişkilerimizi sürekli hale getirmek.
-Rakiplerimizin ürünlerini kötüleyerek değil kendi ürünümüzün farklılığını ya da üstün yönlerini göstererek tanıtım yapmak.
-Serbest rekabeti engelleyici davranışlardan kaçınarak sadece yasal, etik değerlere dikkat ederek teknolojik alanlarda rekabet etmek.
-Çalışanlarımıza, proje ve iş ortaklarımıza, ahlak, adalet, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşmak ve davranmak.
Taahhütlerimizi kurumsal düzeyde vermek ve bu taahhütlerimize uymak, paydaşlarımızın da taahhütlerine uymasını beklemek.

Copyright © 2020 | firattipkimya.com